Ska man vara snäll som kristen?

Ta emot Jesus.Apg29 har gjort en undersökning om folk anser att man kommer till himlen genom att vara snäll. Svaret är att folk tror det. Men det är genom att ta emot Jesus Kristus som man kommer till himlen.

Läs mer om detta i artikeln Du kommer inte till himlen om du är snäll från apg29.

 

Bibeln säger att ingen får löna ont med ont, att man inte ska förtala folk, inte ens satan är de oartiga mot i bibeln de säger bara ge dig iväg till honom. Man ska inte heller glädja sig åt sin fiendes fall.

Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som turn the other cheek.förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.”

ilskaSka man vara snäll? I varje fall ska man inte förbanna folk eller kalla någon idiot eller bli arg på någon:

22 Men jag säger: Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er! Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld.

Man ska bara säga sådant som är till hjälp för de man samtalar med:undvik onödigt prat.

Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse.

Man ska inte säga något oöverlagt:

Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor.

jesus crucifiedMen vissa människor i Bibeln blir arga när Jesus pratar med dem. Jesus säger att vissa har djävulen till fader och vissa vill putta ut honom över ett stup, döda honom för att han är Guds son och stena honom till döds. Jesus är ju utan synd till skillnad från oss som är syndare.

 

 

Called to be like Christ.Man kan dock leva ett mer eller mindre rättfärdigt liv. Att leva i ljuset, bära god frukt, tro på Jesus, delta i en församling, älska herren, vara vänlig mot sin hustru, ha kärlek för andra, tygla sin tunga, inte leva i sexuell synd, undvika att synda när man är medveten om att det är synd, förlåta andra, reflektera över de fel man begår och be Jesus om förlåtelse för dem, föra vidare de goda nyheterna, vinna folk till tro, älska sin broder, hjälpa troende i behov av hjälp etc. Det är bara tron på Jesus som kan frälsa en men ändå så kan man träna sig att vara en bättre kristen för att på så sätt få bättre kontakt med Jesus.

no more christian nice guyPaul Coughlin skriver mer om detta i artikeln No More Christian Nice Guy. Han skriver att sökare inte är imponerade av ryggradslöshet. För det mesta så respekterar och beundrar sökare kristna som är beredda att ha en åsikt och säga vad de tycker. Sökare har liten respekt för svaga kristna. Djupt nere så letar de efter någon som säger sanningen och lever sanningen. Det är så man blir en kristen som smittar av sig.

Men det viktigaste av allt är att leva i tro på Jesus för det är genom tron som vi blir frälsta. Det är dock bra om tron syns i ens handlingar, att visa sin tro med sina handlingar. Tron utan handlingar är död.

Tro på Jesus15 Men detta är sanningen: när vi försöker skaffa oss Guds välsignelse och godkännande genom att hålla hans lagar, så drabbas vi till slut alltid av hans vrede, för vi kommer att misslyckas med att hålla dem. Det enda som kan rädda oss från att vara lagbrytare är att inte ha några lagar att bryta!

16 Därför ges Guds välsignelser till oss helt gratis när vi tror. Och vi kan vara säkra på att få dem vare sig vi följer judiska seder eller inte, bara vi har samma tro som Abraham, för Abraham är ju allas vår far.

var beredd att dö för Jesus.En kristen som lever helt och fullt enligt Kristus måste vara beredd att dö och räkna med att bli förföljd. Ska då en kristen vara elak. Nej, man har rätt att tillrättavisa, att predika Guds ord, att välsigna, att tro på Jesus etc. Men hur ska man förhålla sig mot människorna som inte är troende. Ja man ska inte gå i par med dem utan lämna dem. Men man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad:

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12)

(Visited 88 times, 1 visits today)

Kommentera

%d bloggare gillar detta: