Samboskap och Bibeln.

Inledning.

I denna artikel ska jag diskutera min syn på samboskap, parrelationer, giftermål, sexuell synd i dess relation till Bibeln. Min slutsats är att sex är äktenskap och att även samboskap därför är äktenskap och att samma regler därmed gäller för samboskap som gäller för äktenskap i Bibeln.

Samboskap.

Bibelns definition på äktenskap.

Adam och Eva fick Guds välsignelse.

Bibeln definierar äktenskap som ett kött och den som förenar sig med en sköka blir ett kött med henne, alltså den som har sex med en sköka blir gift med henne och ett kött med henne. Så samboskap är att vara gift enligt Bibeln.

Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter:

De två ska bli ett kött. [1 Mos 2:24] [Sexualiteten involverar hela personligheten och är inte separerad från kärlek utan hör ihop.]

Giftermål är inte definierat i Bibeln genom någon ceremoni.

Man och hustru enligt Bibeln.

Det finns en hel del verser relaterade till relationen mellan man och hustru. Mannen ska tänka på hustruns bästa annars blir hans böner inte hörda (1 Petrus brev 3:7). Mannen ska älska sin hustru och inte vara hård mot henne (Kolosserbrevet 3:19:). Kärlek är tålig och mild, inte avundsjuk skrytsam och uppblåst, den söker inte sitt, den brusar inte upp den tänker inte på det onda (1 Corinthians 13:4-8 ). Relationen mellan mannen och hustrun ska hållas i ära bland folket och vara trogen utan begär till andras hustrur (Hebreerbrevet 13:4).

Trohet både i tanke och handling (Matt 5:27-28). Mannen ska älska sin hustru som Jesus älskade församlingen (Ephesians 5:25-27). Hustrun får inte bestämma över mannen (1 Timothy 2:12). Ömsesidigt underordnande i fruktan/vördnad inför Jesus (Efesierbrevet 5:21). Hustrun ska låta mannen leda henne (Efesierbrevet 5:22-24). Kvinnan har rätt att lämna mannen så länge hon själv inte är troende (1 Kor 7:15). Annars har de bara rätt att skiljas på grund av äktenskapsbrott (Matteus 5:32). En hustru/kvinnlig sambo är en gåva från Herren (Ords 18:22).

Är samboskap horeri eller äktenskap?

cohabitation

Vissa på nätet som är kristna anser att samboskap är horeri. Det finns information om att folk förr i tiden har nekats medlemskap i pingstförsamlingar på grund av att de levt i samboskap och inte varit gifta. Församlingarna bestämmer själva vilka regler de har för medlemskap. I vissa fall idag nekas sambos förtroendeuppdrag i pingstförsamlingar. Samboskap är äktenskap så länge båda två är medvetna om att det är äktenskap. Horeri är att ha sex med en prostituerad kvinna mot pengar.

Den samaritiska kvinnan vid sykars brunnen.

samaritan woman jesusVissa som försöker hävda att samboskap inte är äktenskap använder sig av berättelsen när Jesus träffar den samaritiska kvinnan vid sykars brunn (Johannes 4:1-42).  De hävdar där att Jesus säger att kvinnan inte är gift med sin man. Men läser man en korrekt översättning av texten som i svenska kärnbibeln så ser man att det står att Jesus vet att hennes man är en annans kvinnas man.

16Han sade till henne: ”Gå och hämta din man och kom tillbaka hit.”
17Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.”
Jesus sade till henne: ”Du talar sanning när du säger, jag har ingen man. 18Fem män har du haft förut, och den man du nu har [lever med] är inte din man [utan en annan kvinnas man]. Det du sade var sant.”

Rådgivning.

Samboskap mellan troende.

Hur ska man då leva om man lever i samboskap och vad ska man göra? Eftersom sex är äktenskap så ska man fortsätta att leva ihop i ett troget förhållande och följa de verser i bibeln som beskriver relationen mellan man och hustru. Man ska förbli i den ställningen som man var i när man blev kallad. Men kan man bli fri så är det bra.

samboskap

När jag kontaktar en pastor i USA får jag dock rådet att inte ha sex med sambon förrän man är gift och att samboskap är horeri och Jesus hatar horeri och man behöver inte fråga Jesus om det för det står redan i Bibeln. Detta är fel. Sex är äktenskap därmed så är samboskap äktenskap.

Men jag säger eftersom samboskap är äktenskap så länge både är medvetna om att det är äktenskap så behöver ingenting ändras.

Samboskap där den ena är troende.

Samboskap med otroende ska inte startas efter att du blivit frälst. Om det redan hade ingåtts när du blev frälst så kan du leva kvar i denna relation om båda är medvetna om att det är ett äktenskap.

par med otroende
Gud räddar människor från synd inte människan. Gud gör det genom att prata in i dig. Det är Guds val och arbete. Gud slår dig inte och kräver att du fixar dig själv utan Gud säger kom till mig och jag fixar dig. Räddningen från Gud är från synd till Gud, nu innan du dör. Det är Guds val vem han väljer att arbeta på, när och hur han gör det. Det är inget du kan påverka. Efter initial frälsning kan du bara välja att fortsätta med honom eller inte. Men räddningen från synd är hans beslut inte ditt.

I Guds ord finns inget ”inte tillåtelse att lämna henne”. Guds folk har inte regler och det är inte en regelreligion. Det finns inget recept. Om kvinnan är glad med att vara din fru och du är glad med att leva med henne, fortsätt då som ni är. Om kvinnan ger sig iväg med en annan man då har du rätt att gifta dig med en troende kvinna.  

Att hantera problem i ett samboskap.

Söka Gud.

söka GudDu söker Gud genom att be till Gud och lyssna på vad han säger till dig. Genom att åkalla Herren och lyssna på hans svar. Dessutom ska du läsa Bibeln och då framför allt Nya testamentet. Men din relation till Gud ska vara sådan att Gud pratar till dig inte att du nitiskt följer en massa regler.

Kritik mot samboskap.

Viktigt som sambo kristen kan också vara att inte döma sig själv och sitt samboskap på grund av vad andra kristna tycker om ens samboskap. Apg29.nu säger samboskap är horeri. Nej horeri är att ha sex mot pengar med en prostituerad kvinna. Stefan Swärd ifrågasätter om man överhuvudtaget kan vara kristen och samtidigt leva i samboskap i sitt blogginlägg ”Kan man vara kristen och leva i sambo?”. Men ingenstans i Bibeln säger Jesus att en person som lever i samboskap inte är kristen, inte heller att det är horeri. Tvärtom så är sex äktenskap och därmed är samboskap äktenskap. De som tror att deras samboskap är på prov och att de kan hoppa mellan partners tar fel. Det är äktenskap enligt Gud och gäller livet ut eller tills kvinnan lämnar dig för en annan man. Det är inte på prov alls.

Var trogen Jesus och bli inte en farisé (regeltokig människa som dömer andra på människors vis).

Var uppbygglig (Ephesians 4:29, Galaterbrevet 5:15, Matteus 7:1-5).

kvarnsten om halsen.De som leder en troende bort från tron ligger risigt till enligt Bibeln:

Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.

Därför tycker jag att folk ska tänka efter innan de skriver saker på internet och tänka på vad de skriver. Så att ingen kristen läser det du skriver och leds bort från tron.

Vatikanen syn på samboskap beskrivs nedan:

vatican on cohabitation

Att lämna hustru/sambo för Guds rikes skull.

Det finns bibelrader som stödjer att lämna Hustru/sambo för Guds rikes skull. Kom ihåg att du inte hittar Gud i kyrkorna. Kyrkorna kontrolleras av Satan.

lämna hustru för Jesu skull.Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det,

Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen.”

”Den här världens människor (söner av den här tidsåldern) gifter sig och blir bortgifta. 35Men de som [av Gud] anses värdiga att få del av den nya tidsåldern [Guds rike som ska komma, se 11:2] och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta.

 

(Visited 287 times, 1 visits today)

Kommentera

%d bloggare gillar detta: