Människofiskare

Gör stigarna raka.

krokig vägMänniskofiskare! Jesus har kallat oss att hjälpa människor till tro. Vägen kan vara krokig ibland och det kan leda till att knän går ur led så det är bättre om vi kan göra vägen rak för Herren. Det är viktigt att människor får möta Jesus. Hellre en krokig väg än ingen väg alls till Herren.

13  Gör stigarna raka för era fötter[a], så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk.

Upphör inte att fiska så länge det finns fisk som nappar.

Så länge människor återkommer till oss ska vi inte ge upp. När de inte längre vill höra av oss skakar vi av oss dammet och fortsätter till nästa.

fishers of menVi är kallade att visa Jesus för de som inte tror på Jesus och fiska in dem till Guds rike. Vår uppgift är att hjälpa människor att finna Gud.

16  När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 18 Genast lämnade de näten och följde honom.

Att fiska människor kan handla om att berätta om sin tro på Jesus.

fishers of menBli en mästare på att fiska.

När du fiskar måste du tänka på hur stor krok du använder, vilket bete du använder. Du måste tänka på att vara fridfull, tyst och stilla. Ibland går det att fiska bättre vissa tider på dygnet. Olika fiskar kräver olika fiskemetoder. Vissa fiskas på djupt vatten andra på grunt. Vissa med nät andra med metspö och mask andra med fluga och flugspö och andra med kastspö. Vissa när det regnar. Vissa fiskas från strandkanten andra från båt. Betet vi ska erbjuda fisken är Guds ord.

online missionary

Alla är inte redo att gå i kyrkan. Kanske kan du nå dem via email eller bjuda hem dem och prata med dem eller bara prata med dem när du möter dem.

Släng tillbaka vissa fiskar.kasta tillbaka fisk.

När någon vägrar att ta emot Helig Ande då är personen inte en troende kristen utan den har en ande som inte är ifrån Gud i sig, villfarelsens ande eller Antikrist ande. Släng tillbaka fisken. Man ska inte gå i par med fisken men man kan ändå slänga ut krokar med olika bete på till fisken så länge den kommer tillbaka till en. Kanske kommer den att nappa en dag. Kanske kommer det att ta ett år för fisken att integrera det man har sagt till fisken innan fisken omvänder sig. Att fisken kommer tillbaka till en är ett tecken på att den vill ha mer.

hjärtatEn fisk kan tro på andra Gudar, vägra göra handlingar som är vad Jesus skulle göra och man kan ändå fortsätta försöka få fisken att nappa på kroken så länge den kommer tillbaka till en och frågar efter mer.

 

den falske profeten.Men om fisken motsätter sig dina försök att vinna fisken till tro och istället försöker lära ut en egen lära som skiljer sig från det Jesus lärde oss, om fisken lägger ut en egen krok och försöker fånga dig till Antikrist lära, om fisken drivs av ett förhärdat ont hjärta, är ond och bär usel frukt, avlägsna dig då från fisken annars blir du delaktig i fiskens ondska.

Nätfiske.

fiska med nät47  Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49  Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 51 Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: ”Ja.”

Dragrodd

dragroddDragrodd med flera krokar genom fiskstim är en annan metod. Låt långsamt agnade krokar släpa efter båten igenom ett fiskstim. Drag så att säga ett blänkande drag med krokar tvärs igenom en grupp av diskuterande människor, i hopp om att någon ska nappa. Det är viktigt att vara uppbygglig i sitt fiske. Öppna inte munnen för ofruktbart prat.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Kommentera

%d bloggare gillar detta: