Människofiskare

Gör stigarna raka.

krokig vägMänniskofiskare! Jesus har kallat oss att hjälpa människor till tro. Vägen kan vara krokig ibland och det kan leda till att knän går ur led så det är bättre om vi kan göra vägen rak för Herren. Det är viktigt att människor får möta Jesus. Hellre en krokig väg än ingen väg alls till Herren.

13  Gör stigarna raka för era fötter[a], så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk.

Upphör inte att fiska så länge det finns fisk som nappar.

Så länge människor återkommer till oss ska vi inte ge upp. När de inte längre vill höra av oss skakar vi av oss dammet och fortsätter till nästa.

fishers of menVi är kallade att visa Jesus för de som inte tror på Jesus och fiska in dem till Guds rike. Vår uppgift är att hjälpa människor att finna Gud.

16  När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 18 Genast lämnade de näten och följde honom.

Att fiska människor kan handla om att berätta om sin tro på Jesus.

fishers of menBli en mästare på att fiska.

När du fiskar måste du tänka på hur stor krok du använder, vilket bete du använder. Du måste tänka på att vara fridfull, tyst och stilla. Ibland går det att fiska bättre vissa tider på dygnet. Olika fiskar kräver olika fiskemetoder. Vissa fiskas på djupt vatten andra på grunt. Vissa med nät andra med metspö och mask andra med fluga och flugspö och andra med kastspö. Vissa när det regnar. Vissa fiskas från strandkanten andra från båt. Betet vi ska erbjuda fisken är Guds ord.

online missionary

Alla är inte redo att gå i kyrkan. Kanske kan du nå dem via email eller bjuda hem dem och prata med dem eller bara prata med dem när du möter dem.

Släng tillbaka vissa fiskar.kasta tillbaka fisk.

När någon vägrar att ta emot Helig Ande då är personen inte en troende kristen utan den har en ande som inte är ifrån Gud i sig, villfarelsens ande eller Antikrist ande. Släng tillbaka fisken. Man ska inte gå i par med fisken men man kan ändå slänga ut krokar med olika bete på till fisken så länge den kommer tillbaka till en. Kanske kommer den att nappa en dag. Kanske kommer det att ta ett år för fisken att integrera det man har sagt till fisken innan fisken omvänder sig. Att fisken kommer tillbaka till en är ett tecken på att den vill ha mer.

hjärtatEn fisk kan tro på andra Gudar, vägra göra handlingar som är vad Jesus skulle göra och man kan ändå fortsätta försöka få fisken att nappa på kroken så länge den kommer tillbaka till en och frågar efter mer.

 

den falske profeten.Men om fisken motsätter sig dina försök att vinna fisken till tro och istället försöker lära ut en egen lära som skiljer sig från det Jesus lärde oss, om fisken lägger ut en egen krok och försöker fånga dig till Antikrist lära, om fisken drivs av ett förhärdat ont hjärta, är ond och bär usel frukt, avlägsna dig då från fisken annars blir du delaktig i fiskens ondska.

Nätfiske.

fiska med nät47  Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49  Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 51 Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: ”Ja.”

Dragrodd

dragroddDragrodd med flera krokar genom fiskstim är en annan metod. Låt långsamt agnade krokar släpa efter båten igenom ett fiskstim. Drag så att säga ett blänkande drag med krokar tvärs igenom en grupp av diskuterande människor, i hopp om att någon ska nappa. Det är viktigt att vara uppbygglig i sitt fiske. Öppna inte munnen för ofruktbart prat.

Andedop

Andedop enligt Bibeln

Repentance36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.”
37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Handedoperren vår Gud kallar.”
40 Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: ”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!” 41 De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

Som du ser ges Helig Ande som gåva till de som omvänder sig och låter sig döpas i Jesu Kristi namn.

Är alla Guds barn?

Är vissa Guds barn och vissa djävulens barn?

Gud har skapat allt så Gud har även skapad de som inte tror på Jesus.

Vi lever i Gud:

för i honom är det vi lever, rör oss och är till


guds barn

Fruktar man Gud får man Guds förbarmande:

Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Psaltaren 103:13

 

Alla som tror på Jesus är födda av Gud:

 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.

Men vissa, de som inte tror på Jesus, de är inte Guds barn, de är djävulens barn:

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh 8:44).

djävulens barn

De som inte älskar sin broder är inte Guds barn:

 Därav är uppenbart vilka som äro Guds barn, och vilka som äro djävulens barn, därav att var och en som icke gör vad rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller den som icke älskar sin broder.

Hur ska man då behandla de som inte är Guds barn. Jo man kan predika Jesus Kristus för dem och man ska behandla dem som man själv vill bli behandlad och man ska inte gå i par med dem utan lämna dem om de vägrar tro, och man ska hjälpa de som är utsatta.

Humble Heart.

If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!”

So the Holy spirit is given to those who ask the father for it.

Hardened heart.

And we are told to not harden our hearts.

As has just been said: ”Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion.”

Maybe a hardened heart is a heart that speaks evil, that has stopped having love for others and that is concerned with love for money, selfishness, hate, arrogance, slander, lust and threats.ont hjärta

But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God,

The hardness of the heart causes people to not understand the message of the Bible.hårt hjärta

They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart.

 

 

hardened heartSome people have a partly hardened heart so that they have both good and evil in them.

Humble heart.

But nowhere in the bible as far as I can see does it say that you are to be nice to others. It does say that you are to serve others, love your neighbor, especially those in need and not repay evil with evil and be kind to your wife. But you are to move away from the unfaithful.milt hjärta

28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

humble heartYou get a light burden if you are humble and gentle of heart. So forgive others, have love for others, have a gentle heart, submit.

Humble means not proud or haughty, not arrogant or assertive, reflecting, expressing, or offered in a spirit of deference or submission, ranking low in a hierarchy or scale, insignificant, unpretentious, not costly or luxurious.

 

 

servant bibleAs you can see this is related to:

Submit to one another out of reverence for Christ.

It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

In Swedish.

milt och ödmjukt hjärta.

Mer info om förhärdade hjärtan finns i artikeln ”FÖRHÄRDAR och förstockar Gud människor så att de inte kan tro och göra gott?”.

Ska man vara snäll som kristen?

Ta emot Jesus.Apg29 har gjort en undersökning om folk anser att man kommer till himlen genom att vara snäll. Svaret är att folk tror det. Men det är genom att ta emot Jesus Kristus som man kommer till himlen.

Läs mer om detta i artikeln Du kommer inte till himlen om du är snäll från apg29.

 

Bibeln säger att ingen får löna ont med ont, att man inte ska förtala folk, inte ens satan är de oartiga mot i bibeln de säger bara ge dig iväg till honom. Man ska inte heller glädja sig åt sin fiendes fall.

Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som turn the other cheek.förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.”

ilskaSka man vara snäll? I varje fall ska man inte förbanna folk eller kalla någon idiot eller bli arg på någon:

22 Men jag säger: Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er! Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld.

Man ska bara säga sådant som är till hjälp för de man samtalar med:undvik onödigt prat.

Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse.

Man ska inte säga något oöverlagt:

Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor.

jesus crucifiedMen vissa människor i Bibeln blir arga när Jesus pratar med dem. Jesus säger att vissa har djävulen till fader och vissa vill putta ut honom över ett stup, döda honom för att han är Guds son och stena honom till döds. Jesus är ju utan synd till skillnad från oss som är syndare.

 

 

Called to be like Christ.Man kan dock leva ett mer eller mindre rättfärdigt liv. Att leva i ljuset, bära god frukt, tro på Jesus, delta i en församling, älska herren, vara vänlig mot sin hustru, ha kärlek för andra, tygla sin tunga, inte leva i sexuell synd, undvika att synda när man är medveten om att det är synd, förlåta andra, reflektera över de fel man begår och be Jesus om förlåtelse för dem, föra vidare de goda nyheterna, vinna folk till tro, älska sin broder, hjälpa troende i behov av hjälp etc. Det är bara tron på Jesus som kan frälsa en men ändå så kan man träna sig att vara en bättre kristen för att på så sätt få bättre kontakt med Jesus.

no more christian nice guyPaul Coughlin skriver mer om detta i artikeln No More Christian Nice Guy. Han skriver att sökare inte är imponerade av ryggradslöshet. För det mesta så respekterar och beundrar sökare kristna som är beredda att ha en åsikt och säga vad de tycker. Sökare har liten respekt för svaga kristna. Djupt nere så letar de efter någon som säger sanningen och lever sanningen. Det är så man blir en kristen som smittar av sig.

Men det viktigaste av allt är att leva i tro på Jesus för det är genom tron som vi blir frälsta. Det är dock bra om tron syns i ens handlingar, att visa sin tro med sina handlingar. Tron utan handlingar är död.

Tro på Jesus15 Men detta är sanningen: när vi försöker skaffa oss Guds välsignelse och godkännande genom att hålla hans lagar, så drabbas vi till slut alltid av hans vrede, för vi kommer att misslyckas med att hålla dem. Det enda som kan rädda oss från att vara lagbrytare är att inte ha några lagar att bryta!

16 Därför ges Guds välsignelser till oss helt gratis när vi tror. Och vi kan vara säkra på att få dem vare sig vi följer judiska seder eller inte, bara vi har samma tro som Abraham, för Abraham är ju allas vår far.

var beredd att dö för Jesus.En kristen som lever helt och fullt enligt Kristus måste vara beredd att dö och räkna med att bli förföljd. Ska då en kristen vara elak. Nej, man har rätt att tillrättavisa, att predika Guds ord, att välsigna, att tro på Jesus etc. Men hur ska man förhålla sig mot människorna som inte är troende. Ja man ska inte gå i par med dem utan lämna dem. Men man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad:

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12)

Samboskap och Bibeln.

Inledning.

I denna artikel ska jag diskutera min syn på samboskap, parrelationer, giftermål, sexuell synd i dess relation till Bibeln. Min slutsats är att sex är äktenskap och att även samboskap därför är äktenskap och att samma regler därmed gäller för samboskap som gäller för äktenskap i Bibeln.

Samboskap.

Bibelns definition på äktenskap.

Adam och Eva fick Guds välsignelse.

Bibeln definierar äktenskap som ett kött och den som förenar sig med en sköka blir ett kött med henne, alltså den som har sex med en sköka blir gift med henne och ett kött med henne. Så samboskap är att vara gift enligt Bibeln.

Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter:

De två ska bli ett kött. [1 Mos 2:24] [Sexualiteten involverar hela personligheten och är inte separerad från kärlek utan hör ihop.]

Giftermål är inte definierat i Bibeln genom någon ceremoni.

Man och hustru enligt Bibeln.

Det finns en hel del verser relaterade till relationen mellan man och hustru. Mannen ska tänka på hustruns bästa annars blir hans böner inte hörda (1 Petrus brev 3:7). Mannen ska älska sin hustru och inte vara hård mot henne (Kolosserbrevet 3:19:). Kärlek är tålig och mild, inte avundsjuk skrytsam och uppblåst, den söker inte sitt, den brusar inte upp den tänker inte på det onda (1 Corinthians 13:4-8 ). Relationen mellan mannen och hustrun ska hållas i ära bland folket och vara trogen utan begär till andras hustrur (Hebreerbrevet 13:4).

Trohet både i tanke och handling (Matt 5:27-28). Mannen ska älska sin hustru som Jesus älskade församlingen (Ephesians 5:25-27). Hustrun får inte bestämma över mannen (1 Timothy 2:12). Ömsesidigt underordnande i fruktan/vördnad inför Jesus (Efesierbrevet 5:21). Hustrun ska låta mannen leda henne (Efesierbrevet 5:22-24). Kvinnan har rätt att lämna mannen så länge hon själv inte är troende (1 Kor 7:15). Annars har de bara rätt att skiljas på grund av äktenskapsbrott (Matteus 5:32). En hustru/kvinnlig sambo är en gåva från Herren (Ords 18:22).

Är samboskap horeri eller äktenskap?

cohabitation

Vissa på nätet som är kristna anser att samboskap är horeri. Det finns information om att folk förr i tiden har nekats medlemskap i pingstförsamlingar på grund av att de levt i samboskap och inte varit gifta. Församlingarna bestämmer själva vilka regler de har för medlemskap. I vissa fall idag nekas sambos förtroendeuppdrag i pingstförsamlingar. Samboskap är äktenskap så länge båda två är medvetna om att det är äktenskap. Horeri är att ha sex med en prostituerad kvinna mot pengar.

Den samaritiska kvinnan vid sykars brunnen.

samaritan woman jesusVissa som försöker hävda att samboskap inte är äktenskap använder sig av berättelsen när Jesus träffar den samaritiska kvinnan vid sykars brunn (Johannes 4:1-42).  De hävdar där att Jesus säger att kvinnan inte är gift med sin man. Men läser man en korrekt översättning av texten som i svenska kärnbibeln så ser man att det står att Jesus vet att hennes man är en annans kvinnas man.

16Han sade till henne: ”Gå och hämta din man och kom tillbaka hit.”
17Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.”
Jesus sade till henne: ”Du talar sanning när du säger, jag har ingen man. 18Fem män har du haft förut, och den man du nu har [lever med] är inte din man [utan en annan kvinnas man]. Det du sade var sant.”

Rådgivning.

Samboskap mellan troende.

Hur ska man då leva om man lever i samboskap och vad ska man göra? Eftersom sex är äktenskap så ska man fortsätta att leva ihop i ett troget förhållande och följa de verser i bibeln som beskriver relationen mellan man och hustru. Man ska förbli i den ställningen som man var i när man blev kallad. Men kan man bli fri så är det bra.

samboskap

När jag kontaktar en pastor i USA får jag dock rådet att inte ha sex med sambon förrän man är gift och att samboskap är horeri och Jesus hatar horeri och man behöver inte fråga Jesus om det för det står redan i Bibeln. Detta är fel. Sex är äktenskap därmed så är samboskap äktenskap.

Men jag säger eftersom samboskap är äktenskap så länge både är medvetna om att det är äktenskap så behöver ingenting ändras.

Samboskap där den ena är troende.

Samboskap med otroende ska inte startas efter att du blivit frälst. Om det redan hade ingåtts när du blev frälst så kan du leva kvar i denna relation om båda är medvetna om att det är ett äktenskap.

par med otroende
Gud räddar människor från synd inte människan. Gud gör det genom att prata in i dig. Det är Guds val och arbete. Gud slår dig inte och kräver att du fixar dig själv utan Gud säger kom till mig och jag fixar dig. Räddningen från Gud är från synd till Gud, nu innan du dör. Det är Guds val vem han väljer att arbeta på, när och hur han gör det. Det är inget du kan påverka. Efter initial frälsning kan du bara välja att fortsätta med honom eller inte. Men räddningen från synd är hans beslut inte ditt.

I Guds ord finns inget ”inte tillåtelse att lämna henne”. Guds folk har inte regler och det är inte en regelreligion. Det finns inget recept. Om kvinnan är glad med att vara din fru och du är glad med att leva med henne, fortsätt då som ni är. Om kvinnan ger sig iväg med en annan man då har du rätt att gifta dig med en troende kvinna.  

Att hantera problem i ett samboskap.

Söka Gud.

söka GudDu söker Gud genom att be till Gud och lyssna på vad han säger till dig. Genom att åkalla Herren och lyssna på hans svar. Dessutom ska du läsa Bibeln och då framför allt Nya testamentet. Men din relation till Gud ska vara sådan att Gud pratar till dig inte att du nitiskt följer en massa regler.

Kritik mot samboskap.

Viktigt som sambo kristen kan också vara att inte döma sig själv och sitt samboskap på grund av vad andra kristna tycker om ens samboskap. Apg29.nu säger samboskap är horeri. Nej horeri är att ha sex mot pengar med en prostituerad kvinna. Stefan Swärd ifrågasätter om man överhuvudtaget kan vara kristen och samtidigt leva i samboskap i sitt blogginlägg ”Kan man vara kristen och leva i sambo?”. Men ingenstans i Bibeln säger Jesus att en person som lever i samboskap inte är kristen, inte heller att det är horeri. Tvärtom så är sex äktenskap och därmed är samboskap äktenskap. De som tror att deras samboskap är på prov och att de kan hoppa mellan partners tar fel. Det är äktenskap enligt Gud och gäller livet ut eller tills kvinnan lämnar dig för en annan man. Det är inte på prov alls.

Var trogen Jesus och bli inte en farisé (regeltokig människa som dömer andra på människors vis).

Var uppbygglig (Ephesians 4:29, Galaterbrevet 5:15, Matteus 7:1-5).

kvarnsten om halsen.De som leder en troende bort från tron ligger risigt till enligt Bibeln:

Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.

Därför tycker jag att folk ska tänka efter innan de skriver saker på internet och tänka på vad de skriver. Så att ingen kristen läser det du skriver och leds bort från tron.

Vatikanen syn på samboskap beskrivs nedan:

vatican on cohabitation

Att lämna hustru/sambo för Guds rikes skull.

Det finns bibelrader som stödjer att lämna Hustru/sambo för Guds rikes skull. Kom ihåg att du inte hittar Gud i kyrkorna. Kyrkorna kontrolleras av Satan.

lämna hustru för Jesu skull.Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det,

Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen.”

”Den här världens människor (söner av den här tidsåldern) gifter sig och blir bortgifta. 35Men de som [av Gud] anses värdiga att få del av den nya tidsåldern [Guds rike som ska komma, se 11:2] och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta.

 

Opendns för Kristna.

internet protection Jag rekommenderar kristna att använda OpenDNS. Det är ett sorts skydd mot det onda på internet. Internet är ju bra att ha. Det finns mycket nyttigt på internet. Till exempel om du ska kolla om en affär har öppet eller vilket telefonnummer någon har är det lätt och gratis att slå det upp på internet istället för att använda 118118 som kostar en hel del. Bibeln finns också på internet, sökbar. Men hur ska man då skydda sig från all diffus ondska som flödar in i ens liv via skärmen om man har internet. Jo använd OpenDNS som fungerar lite som NetNanny. Ett sorts barnsäkert internet. För de troende som har barnaskapandets Helig Ande i sig.

opendnsFör att installera OpenDNS behöver du ändra DNS servrar. Först går du till sidan opendns och trycker på personal. Där finns det två val som jag kan rekommendera. Det ena är opendns familyshield och det andra är opendns home. Beskrivning finns där hur du går vidare för att installera det. Opendns family shield är enklare att använda men inte lika fullt av funktioner. OpenDNS family shield innebär bara att man ändrar sina DNS servrar sedan är allt klart. OpenDNS home kräver registrering och sen att man sätter upp ett nätverk. Jag använder opendns home nu men har tidigare använt opendns family shield. Båda fungerar bra.

OpenDNS skyddar mot porr.

Godandscience har gjort en analys av opendns som kan vara bra att läsa.

spamsieveSom komplement till OpenDNS använder jag spamsieve som är ett skydd mot spam email. Komplettera också med metacert chrome extension. Dessutom låser jag Google safesearch.